Aktuality

Očkování pacientů se závažným neurologickým onemocněním

Radou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu, který tito pacienti obdrží  ambulantních specialistů, v jejichž péči se nachází.

Priorita 

• závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)
• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem 


Informujeme pacienty, že v termínu do 21. 5. 2021 (vč.) čerpá MUDr. Záhumenská řádnou dovolenou. Akutní stavy ošetří po předchozí telefonické domluvě MUDr. Hönig, tel. 739 754 550. Děkuji.

Pokud máte problém se dovolat vzhledem k vytíženosti telefonní linky a dalším pracovním povinnostem sestry, prosíme o napsání emailu. Váš požadavek /předpis léků, objednání, konzultace.../ se budeme snažit vyřešit co nejdříve. Děkujeme za pochopení.

Od 1. 1. 2020 bylo naše pracoviště zařazeno do sítě celorepublikových certifikovaných Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Zároveň jsme specializovaným centrem pro aplikaci nové moderní léčby migrén pomocí monoklonálních protilátek. Na našem pracovišti provádíme klinické studie zaměřené na biologickou léčbu migrén. Objednávání pacientů je...